فضای کار اشتراکی زاویه

زاویه یک فضای کاری مشترک برای کارآفرینان، فریلنسرها و افراد خلاق است.

زاویه به چه معناست؟ در گذشته زاویه نوعی از مکان هایی بوده که به نام خانگاه (خانقاه) شناخته می شده، در دوره های گذشته سالکان در سیر و سلوک جغرافیائی خود به عنوان استراحتگاه و توقف از وجود زاویه ها استفاده می کردند. اما ما در زاویه میزبان تمامی افرادی هستیم که نیازی به گوشه ی امنی دارند که بر روی هدف بزرگ تری که در زندگی دارند تمرکز کنند و ما در این مسیر با آماده کردن این گوشه امن همراهیشان می کنیم.جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک  زاویه کلیک کنید.