• استارت سخت استارتاپ‌ها

استارت سخت استارتاپ‌ها

۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ،۲۱:۰۳:۵۰ +۰۳:۳۰۲۹ بهمن ۱۳۹۷|رسانه‌ها|

گفتگو با محمود کریمی، مدیر کارخانه نوآوری درباره چالش‌های پیش روی استارتاپ‌ها در ایران و لزوم گسترش فعالیت کارخانه‌های نوآوری / همشهری […]