tejarat1
افتتاحیه مرکز نوآوری بانک تجارت    مشاهده تصاویر
fintech2
امضای قرارداد تیم‌های برتر آیفینک        مشاهده تصاویر
افتتاحیه کارخانه نوآوری آزادی با حضور رئیس جمهور
مشاهده تصاویر
زاویه کرونا
حال‌وهوای زاویه‌نشینان در روزهای کرونایی مشاهده تصاویر
zavieee
جشن یک‎سالگی فضای جدید زاویه مشاهده تصاویر
بازدید دکتر ظریف وزیر امورخارجه از هم‌آوا
مشاهده تصاویر
راه‌ا‌ندازی باشگاه فایت باکس نوآوریمشاهده تصاویر
حضور هم‌آوا در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹
مشاهده تصاویر
بازدید وزیر نفت از هم‌آوا مشاهده تصاویر