ما در کارخانه نوآوری در روز ششم اسفند ماه 96 میزبان دکتر حسام‌الدین آشنا بودیم و از راهنمایی‌ها و نظرات ایشان بهره‌مند شدیم.