بازدید دکتر علی آقا‌محمدی و دکتر ستاری از کارخانه نوآوری آزادی

۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ،۱۴:۳۳:۵۷ +۰۰:۰۰۱۳ اسفند ۱۳۹۷|اخبار هم‌آوا|

بازدید دکتر علی آقا‌محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور از تیم‌های‌ حاضر در زاویه و مراکز فعال کارخانه نوآوری آزادی. [...]