بازدید استاندار آذربایجان شرقی

۱۳۹۸/۱/۲۵ ،۱۵:۳۶:۵۶ +۰۰:۰۰۲ اسفند ۱۳۹۷|اخبار هم‌آوا|

استاندار آذربایجان شرقی، دکتر پورمحمدی؛ که پیشتر ریاست دانشگاه تبریز را بر عهده داشته است، به بازدید از کارخانه نوآوری در تهران پرداخت. […]