تیم هم‌آوا هم مسیر شما

رضا کلانتری‌نژاد
رضا کلانتری‌نژادمدیرعامل
آذین امینی
آذین امینیقائم مقام مدیرعامل
سهیل عباسی
سهیل عباسیمدیر ارشد کارآفرینی
علی‌اکبر پاشا
علی‌اکبر پاشامدیر ارشد کارآفرینی
میلاد محمودی
میلاد محمودیمدیر ارشد کارآفرینی
سحر حقیقی
سحر حقیقیمدیر توسعه فناوری
هادی میرزاجانی
هادی میرزاجانیمدیر برنامه شتابدهی
حسین مزروعی
حسین مزروعیمدیرعامل آواگیمز
نوشین کاشفی
نوشین کاشفیکارشناس مدیریت پورتفولیو
مجید عظیمی
مجید عظیمیکارشناس سرمایه‌گذاری
سبا یوسفی
سبا یوسفیکارشناس مدیریت پروژه
حامد حامدیان
حامد حامدیانتوسعه کسب‌و‌کار
دانا ابراهیمی
دانا ابراهیمیکارشناس فروش و بازاریابی
حسین مهدی‌خواه
حسین مهدی‌خواهمدیر رشد
کیان شلیله
کیان شلیلهمدیر رشد
سجاد میری
سجاد میریکارشناس رشد و بازاریابی
ایمان داودیان
ایمان داودیانمدیر فضای‌کار اشتراکی زاویه
اتابک آکسون
اتابک آکسونتوسعه جامعه‌ کارآفرینی
مهلا محمودی
مهلا محمودیکارشناس پژوهشکده
مرضیه احمدی
مرضیه احمدیکارشناس توسعه فناوری
نازنین پورنوری
نازنین پورنوریکارشناس تضمین کیفیت
یاشار فرجام
یاشار فرجاممعاون حقوقی
احسان جلوه
احسان جلوهمدیر روابط عمومی
نسرین شجاعی
نسرین شجاعیکارشناس روابط عمومی
نوش‌آفرین موفق
نوش‌آفرین موفقکارشناس روابط‌عمومی
علی منظورالاجداد
علی منظورالاجدادکارشناس روابط‌عمومی
میعاد توکلی
میعاد توکلیمدیر منابع انسانی
فرزانه ترمه
فرزانه ترمهکارشناس منابع انسانی
ویدا ارمی
ویدا ارمیکارشناس منابع انسانی
فریدون افتحی
فریدون افتحیمدیر انفورماتیک
مریم امیدوار
مریم امیدوارکارشناس انفورماتیک
شیما کاظمی‌پور
شیما کاظمی‌پورکارشناس فنی و مهندسی
اکبر فرامرزی
اکبر فرامرزیکارشناس حسابداری
پروین شاهوردی
پروین شاهوردی سرپرست حسابداری
زینب ارباب
زینب اربابرئیس حسابداری
راضیه شیرازی
راضیه شیرازیرئیس حسابداری مدیریت
جاوید لشگری
جاوید لشگریمدیر مالی
حامد انتظاریان
حامد انتظاریانمدیر اجرایی و پشتیبانی
ستار خانعلی‌فرد
ستار خانعلی‌فردسرپرست اداری
مریم الهی
مریم الهیکارشناس اداری
الهه عسگری
الهه عسگریدستیار مدیرعامل
سحر رضایی
سحر رضاییمسئول پذیرش
هاشم گراوندی
هاشم گراوندیتکنسین فنی
حسن موسویان
حسن موسویان تکنسین فنی
اکبر گلی‌نژاد
اکبر گلی‌نژادتحصیلدار

بازدید از کارخانه

ما در کارخانه برای تیم‌های کوچک و فریلنسر‌ها فضای کار اشتراکی زاویه را آماده کردیم.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از سایت زاویه دیدن کنید.

درخواست بازدید از کارخانه نوآوری