بازدید وزیر کار ارمنستان

بازدید “زاروهی باتویان” وزیر کار امور اجتماعی ارمنستان از هم آوا و کارخانه نوآوری آزادی در تاریخ 2 دی ماه انجام شد. در این بازدید و طی جلسه ای توضیحاتی درباره اکوسیستم استارتاپی کشور، فعالیت‌ و دستاوردهای صاحبان ایده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری بین دو کشور صورت گرفت.

armenia 2
armenia 2
بازدید وزیر کار ازمنستان
بازدید وزیر کار ازمنستان
بازدید وزیر کار ازمنستان
بازدید وزیر کار ازمنستان
بازدید وزیر کار ازمنستان
بازدید وزیر کار ازمنستان
بازدید وزیر کار ازمنستان
بازدید وزیر کار ازمنستان
armenia-2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow