رونمایی از کتاب خوزستان در افق نزدیک

«خوزستان در افق نزدیک…» برنامه‌ای برای آینده خوزستان است. برخلاف تصور غالب که دولت سلسله جنبان توسعه در ایران بوده، ما معتقد به جامعه قوی ایرانی و به تبع آن جامعه قوی خوزستانی هستیم که برای پیشرفت تلاش می‌کند و اراده آن را دارد.

اما موانع ساختاری حرکت او را کند می‌کنند. گفتمان اصلی این برنامه «رفع موانع پیشرفت» است. افق مطلوب استان خوزستان «تجارت مبتنی بر کشاورزی» است.

در برنامه «خوزستان در افق نزدیک…» موانع ساختاری رسیدن به این افق شناسایی شده و راه‌های برداشتن آنها در هفت محور راهبردی ترسیم شده است. این برنامه به زبان ساده و عامه فهم نوشته شده و البته کاملاً عملیاتی و به دور از شعار و کلیگویی است.

مخاطب این برنامه مسؤولان و به ویژه نمایندگان مجلس از یک طرف و عموم مردم از طرف دیگر است. هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به ریشه‌های مسایل خوزستان و راه حل‌های آن است تا مطالبات خود را در این مسیر هدایت کنند.

رونمایی از این کتاب روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه در کارگاه زاویه واقع در کارخانه نوآوری آزادی، ساختمان هم آوا برگزار خواهد شد.

رونمایی از کتاب خوزستان در افق نزدیک

دیدگاهتان را بنویسید