دستاوردهای هم‌آوا در سالی که گذشت

%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%87%D9%85 %D8%A2%D9%88%D8%A7

هم‌آوا در سال 98 میزبان تعداد زیادی از رویدادهای کارآفرینی و حامی بسیاری از استارتاپ‌ها، ایده‌ها و تیم‌های مختلف بود. عقد قراردادهای با سازمان‌های بزرگ در قالب سیستم نوآوری باز و راه‌اندازی مراکز نوآوری از دستاوردهای مهم هم‌آوا در این سال به شمار می‌رود.

علاوه بر این، برگزاری فعالیت‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی بسیاری نیز در این مجموعه صورت پذیرفته است. هم‌آوا در سال 98 مفتخر به دریافت جوایز مختلف شده و میزبان تعداد زیادی از جوانان خلاق و نوآور کشور بوده است.

آمار ارائه شده تنها بخشی از دستاوردهای یکسال گذشته این مجموعه می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید