کارخانه نوآوری "هم آوا" > راه اندازی برنامه پرورش کسب و کار با یک سازمان معتبر و بزرگ

راه اندازی برنامه پرورش کسب و کار با یک سازمان معتبر و بزرگ

یکی از روش های اتصال نوآورانه و دسترسی به منابع عظیم خلاقیت، نوآوری و انرژی کارآفرینان، مشارکت در راه اندازی برنامه های شتابدهی می باشد. در این برنامه ها که در ۳ مرحله انتخاب،‌ شکلدهی و شتابدهی برگزار می شود استارتاپ ها و کارآفرینان جوان برای محورهای موضوعی، نیازها و مسائلی که توسط سازمان ها و شرکت های بزرگ مطرح می شود راه حل های خلاقانه و نوآورانه ارائه می نمایند و با کار و تلاش خود از آن راه حل یک مدل کسب و کار سودده، گسترش پذیر و تکرار پذیر را خلق و در بازار واقعی آزمایش می کنند. در پایان دوره، دستاوردها و نتیجه فعالیت ها به سرمایه گذاران خطرپذیر، شرکت ها و سازمان های بزرگ ارائه می شود تا در صورت تمایل در تامین سرمایه برای رشد سریع کسب و کار نوپا مشارکت نمایند.

در این برنامه ها با هدف تسریع رشد و موفقیت استارتاپ ها، مجموعه ای از منابع و خدمات پشتیبانی که معمولا شامل فضای فیزیکی، مربی گری، خدمات مشترک و شبکه سازی می شود، طراحی شده اند. علاوه بر این، در ازای سهام منصفانه مشخص، در استارتاپها سرمایه گذاری انجام می شود.

برای مثال در سال 1398 شرکت هم آوا با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، مرکز نوآوری آیفینک را به منظور جذب تیم های استارتاپی در حوزه فین تک راه اندازی کرد. مثال: در سال 1398 شرکت هم آوا با همکاری شرکت رینگ خودروی پارس، برنامه شتاب دهی برای جذب و پرورش استارتاپهای حوزه هوشمندسازی خودرو را اجرا کرد.

برنامه های پرورش کسب و کار در هم آوا با هدف ارائه خدمات تخصصی و عمومی در مراحل انتخاب، شکل دهی و توسعه و شتاب‌دهی به کسب و کارهای نوپا، با همکاری شرکت ها و سازمان های بزرگ و معتبر کشور برگزار می شود.

هدف اصلی هم‌آوا رشد و پرورش استارتاپ‌ها است که از کشف یک نیاز، ارائه ایده/راه حل شروع و به تجاری سازی ختم می‌شود.

برای رسیدن به این هدف هر تیم کارآفرین نوپا در برنامه های پرورش کسب و کار هم آوا مراحل غربالگری و انتخاب، شکل دهی، توسعه و شتابدهی و رشد را سپری می نمایند.

در ابتدا در مرحله غربالگری و انتخاب تیم/ایده ها از طریق درخواست مستقیم و یا انتخاب توسط مدیران برنامه از رویدادها، فضاهای کاری اشتراکی، دانشگاه‌ها، برنامه ها و چالش‌ها، آزمایشگاههای تحقیق و توسعه فناوری و روش های دیگر انتخاب و پس از ارائه ایده و طرح خود به هم‌آوا، در کمیته انتخاب،‌ تیم و ایده ارزیابی شده و در صورت کسب امتیاز مطلوب وارد مرحله شکل دهی می شوند. در مرحله شکل دهی به تیم/ایده منتخب فضای کاری مشترک به همراه آموزشهای تخصصی و عمومی کسب و کار و توانمندسازی مهارت‌های نرم ارائه می شود. در پایان دوره شکل دهی در صورت تایید کمیته سرمایه‌گذاری، تیم های برتر وارد مرحله شتابدهی می‌شود. در مرحله شتابدهی به استارتاپ‌ها خدمات در جهت توسعه محصول و رسیدن سریع به بازار هدف ارائه می‌شود و در پایان دوره توسط کمیته سرمایه گذاران ارزیابی و در صورت تایید، مذاکرات با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه انجام می‌شود.

پس از مرحله شتابدهی، استارتاپ‌ها ماهیت حقوقی پیدا کرده و کسب‌وکار خود را توسعه می‌دهند تا به درآمدزایی مناسب رسیده و آماده برای جذب مراحل بعدی و بزرگتر سرمایه از طریق سرمایه‌گذاران خطرپذیر شوند.

در صورت تمایل به راه اندازی برنامه پرورش کسب و کار در سازمان خود با ما تماس بگیرید.