رونمایی برنامه «سرمایه‌گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه»

قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری پایاپای میان صندوق نوآوری‌وشکوفایی و هم‌آوا امضا و تبادل شد.

بر اساس این قرارداد، صندوق نوآوری در تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌هایی که در برنامه‌های شتابدهی هم‌آوا پذیرفته شوند، به میزان دو برابر سرمایه‌گذاری هم‌آوا، مشارکت می‌نماید.
این یک ابزار جدید برای حمایت از نهادهای شتابدهی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در راستای انجام ماموریت و رسالت خود، بدون دخالت مستقیم دولت است.

در پایان این برنامه چندین استارتاپ‌ به ارائه و ‌نمایش کسب‌وکار خود پرداختند.

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8203
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8203
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8204
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8204
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8205
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8205
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8206
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8206
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8207
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8207
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8208
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8208
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8201
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8201
صندوق03
صندوق04
صندوق05
صندوق06
صندوق07
صندوق08
صندوق01
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

دیدگاهتان را بنویسید