کارخانه نوآوری "هم آوا" > چالش نوآوری با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

چالش نوآوری با همکاری شرکت یا سازمان بزرگ

چالش نوآوری، با بیان شفاف مشکلات شرکت(ها) آغاز می شود و با برون سپاری آن به جامعه استارتاپی در مدت زمانی مشخص، ادامه می یابد. برترین راه حل ها قبل از اجرا، شناسایی شده و جایزه می گیرند. برای مثال در سال 1395 شرکت دیجی کالا، برای رفع چالش ارسال کالاهای مصرفی خود، مسابقه ربات های پرنده حمل کالا را با همکاری شرکت هم آوا برگزار کرد. از جمله روش های بکارگیری نوآوری باز برای آشنایی با فرصت ها و ظرفیت های فناورانه و نوآورانه برون سازمانی برگزاری چالش های نوآوری است.
چالش یک نوع مسابقه با هدف یافتن راه حل های نوآورانه برای مسائل و مشکلات مطرح شده توسط شرکت ها و سازمان های بزرگ توسط افراد و تیم های خلاق و نوآفرین است. ما در این روش،‌ به شرکت های بزرگ کمک می کنیم با حفظ محرمانگی، لیستی از مسائل مشخص را به صورت عمومی منتشر نموده و از افراد و تیم های خلاق بخواهند در ازای دریافت جوایز ارزشمند، برای آن ها راه حل های امکان پذیر، نوآورانه و یکتا ارائه دهند.
افزون بر این، تمامی فرآیندها و گام هایی که باید مسیر برگزاری، فراخوان، انتخاب، نمونه سازی، و … سپری شود توسط هم آوا طراحی، مدیریت و هدایت می شود.

مزایای همکاری با هم آوا در برگزاری چالش نوآوری:

● دسترسی به جامعه گسترده از استارتاپ ها، افراد خلاق و کارآفرین شامل دانشجویان، و اعضای هیات علمی، مخترعین، استارتاپ ها، و شرکت‌های دانش‌بنیان
● کاهش هزینه های توسعه نمونه های اولیه
● دریافت ده ها راه حل خلاقانه برای حل مشکل
● ایجاد اعتبار و شهرت در زیست بوم استارتاپی کشور
● شناسایی استعدادهای برتر و امکان استخدام آن ها