کارگردانان ایرانی در جمع نوآوران هم آوایی

یکی از اهداف ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آگاه سازی مدیران اقتصادی و اجرایی، نخبگان علمی و آحاد جامعه نسبت به ضرورت ها، دستاوردها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان و چالش های ادامه اقتصاد نفتی و مبتنی بر منابع زیرزمینی است. در طول سالیان گذشته این ستاد تورهای مختلف علمی و فناوری را برنامه ریزی نموده که هم آوا و کارخانه نوآوری آزادی نیز همواره جزو مکانهای منتخب بوده است.

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 2

کمال تبریزی، محمد مهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، رضا میرکریمی، مازیار میری، حافظ احمدی، محمد داوودی، حبیب احمدزاده، پیمان رازدان، محمد حسین حقیقی کارگردانان مطرح کشورمان بودند که با رعایت پروتکل های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه مقابله با کرونا، دستاوردها و بخشهای مختلف هم آوا را با نگاه هنری خود برانداز کردند.

نوآوران و  کارآفرینان از نظر مدیریت، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و راه اندازی کسب و کارهای نو، سهم مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند؛ پس انعکاس زندگی آنان و ترویج این سبک زندگی آن هم به شیوه خاص سینما می تواند به توسعه مهارت های شخصی و اجتماعی شامل درک پیشرفته ای از هدف و افزایش عزت نفس مرتبط با توانایی برای شناخت قابلیت های فردی و بهبود روابط بیانجامد.

دیدگاهتان را بنویسید