کارآفرینی، فرآیندی خلاقانه و متعهدانه است که از فرصتهای جدید استفاده می کند تا پاسخهای بهتری برای نیازهای جامعه تولید کند و از این طریق بر ارزشهای جامعه بیفزاید. اما توجه بیش از اندازه بر جنبة اقتصادی این پدیده و نقش آن در درآمدزایی سبب غفلت از جنبه های انسانی تر آن شده است اما کارآفرینی بیش از آن که راهی برای ثروت اندوزی باشد، مصیری( از ریشه صیر به معنای راه رشد شخصیت ) برای تحقق خویشتن و معنا بخشی به زندگی خود و دیگران است. کسی شایسته پا نهادن در این سفر قهرمانی است که معنای زندگی خود را در تحقق خویشتن از طریق ارزش آفرینی اجتماعی با کارآفرینی بداند.

رویکرد غالباً اقتصادی به کارآفرینی سبب شده است جوانان بدون شناخت از خود و معنایِ مطلوبِ زندگی، وارد فعالیتهای کارآفرینی شوند و بخشی از منابع محدود این زیست بوم را به خود اختصاص دهند اما به دلیل عدم آمادگی روحی و روانی و نیز نداشتن مهارتهای کافی در مقابل مشکلات بسیار این راه، خیلی زود شکست را بپذیرند و با جانی خسته و دلی آزرده و روحی افسرده دچار احساسِ فریب خوردگی شوند و عمر و سرمایه خود را هدر رفته تلقی کنند. متناسبا سرمایه گذاران در این بخش نیز با این برداشت مواجه شوند که سرمایه ها را در جای نادرست خرج کرده اند و این پدیده در بلند مدت سبب افزایش آسیبهای اجتماعی و فرار سرمایه از این بخش می شود.

کمپین افرا در صدد است تا با کمک دغدغه مندان این حوزه زمینه آگاه سازی اجتماعی برای مواجه درست با پدیده کارآفرینی را از طریق کار فرهنگی و فرهنگ سازی فراهم کند تا به یاری خدا از آسیب های پیش آمده در این حوزه کاسته و بر قرار گرفتن این جریان بر مدار درست یاری رساند. پیمودن این مسیر نیازمند عزم همگانی است بنابراین نیازمند لطف و یاری تک تک شما هستیم.

افرا منتظر شماست….

 

اهداف و برنامه‌های پویش در یک نگاه

اهداف پویش افرا

1. بسط دانش و نظریه پردازی در حوزه کارآفرینی منطبق بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی

2.شبکه سازی از صاحب نظران حوزه فرهنگ و کارآفرینی

3. توانمندسازی فکری و فرهنگی نسل جوان برای تبدیل شدن به کارآفرین

4. توسعه زیرساخت‌های فرهنگی برای افزایش فعالیتهای فرهنگی

5. توسعه و تعمیق ارتباط بین نهادها، مؤسسات، شرکتها و افرادمرتبط با حوزه کارآفرینی در جهت تشریک مساعی برای تقویت فرهنگ کارآفرینی

6.ایجاد زمینه های ارتقاء انگیزش در فعالیت‌های کارآفرینی

افرا

پروژه سال 1399 پویش

مقدمه

از سختی‌هایی که کارآفرینان در راه رسیدن به هدفشان متحمل شده‌اند آگاهیم. اما پرسش اینجاست که چه معنا یا معانی انرژی حیاتی لازم برای تحمل این سختی‌ها را فراهم می‌کند. به بیان نیچه در صدد یافتن چرایی‌هایی هستیم که سبب تحمل چگونگی‌ها می شود. این معنا یا معانی قطعا برآمده از جهان‌بینی این افراد است و آگاهی از آن‌ها راهی برای ما خواهد گشود که به زیست جهان این افراد، در بسترِ فرهنگِ ایران نزدیکتر شویم. در این پروژه به سراغ کارآفرینان موفق می‌رویم و می‌کوشیم به صورت روشمند حضور معنا در زندگی و کار آن‌ها را شناسایی کنیم و آن را راهنمای کسانی قرار دهیم که این روش را برای زندگی خود برگزیده‌اند یا برخواهند گزید.

 

اهداف کیفی
 • ایجاد آرشیو تاریخ شفاهی کارآفرینان
 • شناخت چگونگی حضور معنا در زندگی کارآفرینان موفق در ایران برای شناختِ بهترِ زیست جهان کارآفرینی
 • ترویج ضرورت حضور معنا در زندگی کارآفرینان از طریق ساختن فیلم‌های کوتاه
 • تولید محتوای پژوهشی برای افزایش غنای علمی در حوزه کارآفرینی
 • فراهم آوردن مقدمات تولید یک فیلم مستند با عنوان «‌گنج مخفی‌»
 
اهداف کمی
 • تولید یک آرشیو تاریخ شفاهی کارآفرینان به صورت صوتی و تصویری 
 • تولید کتاب با عنوان «گنج مخفی‌»
 • تولید حداقل 25 ویدئوی کوتاه از مصاحبه با کارآفرینان موفق
 • برنامه‌ریزی برای تولید یک فیلم مستند بلند
 
فعالیت‌ها
 • انجام مطالعات لازم
 • شناسایی افراد مناسب برای انجام مصاحبه (حداقل بیست‌و‌پنج نفر)
 • شناسایی تیم فیلم‌سازی و عقد قرارداد انجام یک دوره مصاحبه تقریبا باز برای
 • دستیابی به نقطه کانونی مباحث مطروحه با همراهی تیم فیلم‌سازی
 • پیاده‌سازی مصاحبه‌ها تحلیل داده‌ها و رسیدن به نقطه کانونی مباحث
 •  تنظیم پرسشنامه مبتنی بر نقطه کانونی مباحث
 •  انجام مصاحبه نیمه باز مبتنی بر پرسشنامه مورد نظر و ضبط صوتی و تصویری جلسات با همراهی تیم فیلم‌سازی
 •  پیاده‌سازی مصاحبه‌ها
 •  توصیف و تحلیل شخصیت شناسانه مصاحبه‌های انجام شده
 •  تبدیل اطلاعات به کتاب
 •  تبدیل مصاحبه‌ها به ویدئوهای کوتاه 
 • برنامه‌ریزی برای تولید یک فیلم مستند بلند

میزان اقدامات انجام شده برای پروژه گنج مخفی تا دی 99

رئوس اقدامات انجام شده برای پروژه گنج مخفی

 
 • 1. انجام مطالعات و تولید یک برنامه جامع فرهنگی (1398)
 • 2. تعیین یک پروژه دارای اولویت اجرا(سبک زندگی کارآفرینی ـ تجربه معنا در زندگی کارآفرینی یا گنج مخفی) (فروردین و اردیبهشت99)
 • 3. تولید پیج افرا در سایت هم آوا (خرداد 99)
 • 4. ارتباط با زیست بوم کارآفرینی و جلب حمایت (تیرماه تا اکنون)
 • 1. تعیین روش تحقیق، تولید پرسشنامه و انتخابِ تیم‌های اجرایی و پژوهشی (اردیبهشت تا مهرماه 99)
 • 2. تعیین افراد مناسب برای مصاحبه مبتنی بر شاخص ها و ارتباط گیری با آن‌ها (آبان تا دی ماه 99)
 • 3. انجام مصاحبه‌ها (آذر و دی‌ماه 99)
 • 4. تدوین و تولید فیلم های مصاحبه ها، تدوین کلیپ های کوتاه و نشر و آرشیو سازی محتواهای تولید شده (آذر و دی‌ماه 99)

حامی معنوی

– شرکت در گردهمایی‌ها 

– ارائه مستندات 

– حضور در برنامه‌های فرهنگی

– سفیر افرا 

۱ میلیون تومان

– شرکت در گردهمایی‌ها 

– ارائه مستندات 

– درج عکس

– درج لوگو

– حضور در برنامه‌های فرهنگی

– سفیر افرا 

5 میلیون تومان

– ۱ سخنرانی در رویدادها

– ۱ مصاحبه خبری
– ارائه مستندات 

– شرکت در گردهمایی‌ها 

– درج عکس

– درج لوگو

– حضور در برنامه‌های فرهنگی

– سفیر افرا 

۱۰ میلیون تومان

– دریافت نشان

– ۲ سخنرانی در رویدادها

– ۲ مصاحبه خبری
– ارائه مستندات 

– شرکت در گردهمایی‌ها 

– درج عکس

– درج لوگو

– حضور در برنامه‌های فرهنگی

– سفیر افرا 

۱۰ تا 30 میلیون تومان 

– دریافت تندیس

– دریافت نشان

– ۳ سخنرانی در رویدادها

– ۳ مصاحبه خبری
– ارائه مستندات 

– شرکت در گردهمایی‌ها 

– درج عکس

– درج لوگو

– حضور در برنامه‌های فرهنگی

– سفیر افرا 

30 تا 100 میلیون تومان 

تعهدات برحسب تفاهم نامه تعیین می شود.

PLAN – PRICE

Description

text

پرویز کرمی

دبیرستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریدر انتظار

...در انتظار

...در انتظار

...محسن جلال‌پور

رئیس‌هیئت مدیره آراکرار انصاری‌منش

مدیر شبکه جهانی هدهد...

بشیر انیسی

مدیرعامل دوان ایرانیانحافظ کمال هدایت

مدیرعامل هولدینگ آرا...

سید مهدی طبیب‌زاده

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانآسیه حاتمی

بنیان‌گذار و مدیرعامل ایران تلنتمحمد محسنی

محمد محسنی

مدیر عامل Samad Aerospaceعلی سدیفی

مدیرعامل 100 استارتاپحسینعلی قبادی

رییس پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگیرضا کلانتری‌نژاد

مدیرعامل هم‌آوامحسن باقری

بنیان‌گذار استودیو هوباندر انتظار

...علیرضا کیان‌پور

معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیکوحیدرضا نصابی

رییس هیات‌مدیره هم‌آواسعید رحمانی

بنیان‌گذار سرآواحسین نوروزی

نایب‎ رییس هیات‌مدیره هم‌آوامجید دهبیدی‌پور

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفمجتبی موحدی

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریفدر انتظار

...در انتظار

...علیرضا زهرایی

مدیرعامل شتابدهنده کارا...

سید احسان مصطفوی

رئیس‌هیئت مدیره زعفران مصطفویحسن بولوردی

مدیر عامل ایرانسل لبزپیام دیندوست

مدیرعامل هولدینگ به‌آفرینوحید حیدری

مديرعامل آفرينش وی ‎سیشهاب جوانمردی

مدیرعامل فناپآرش شریف

کامکان ساخته‌های فلزی کاراگروه توسعه کارآفرینی بهمن

حامی سیمین‌فر...

سیاوش خالدان

مدیرعامل موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیانامیر صالحی

مدیرعامل دیجی‌نکستامین امینی

مدیرعامل والکسسیاوش رشیدی

مدیرعامل فراسوفریبرز باذرجانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت افرانتحامد ساجدی

مدیرعامل شناسافرزین فردیس

موسس و مدیرعامل گروه شرکت‌های پارس سامانرسول دیناروند

بنیانگذار و مدیرعامل هنام فارمد
محمد خلج

مدیرعامل اسنپامیرحسین کارآگاه

مدیرعامل پرسیس‌ژنحسین مزروعی

مدیرعامل آواگیمزحمید مهدوی

کارآفرین...

کاوه اخلاقی

مدیرعامل فایت‌باکسفرشید گلزاده

هم‌بنیان‌گذار کولایفامیرحسین جهانی‌کیا

مدیرعامل ‌توسعه‌پایدارسپهرعلی ذواشکیانی

رییس هیات مدیره پمکو...

آذین امینی

قائم مقام هم‌آواعلیرضا بهزادی

مدیرعامل دیباعلیرضا شیرمحمدی

رئیس هیات مدیره مرکز صادرات ایراننیکان استیری

مدیرعامل گروه ویژسیدعلی هاشمی

مدیرعامل فرادیس گستر کیشعلی حق‌پناه

عضو هیأت مدیره فرادیس گستر کیشمهرداد خطیبی

عضو هیأت مدیره فرادیس گستر کیشنادر قاسمی

عضو کمیته راهبردی آی فینک...

اشکان بابایی

مدیرعامل مبدلان انرژی هوشمند پایاحمیدرضا ابریشمی‌زاده

کارآفرینهادی فرنود

بنیان‌گذار کاموازهره لورک

هماهنگ کننده برنامه‌های پرورش کسب‌وکار هم‌آواایمان کریمی

مدیرعامل AIMedic...

امیراردلان نقی گنجی

مدیرعامل حافظ سرمایه تاروس

مرتضی براری

معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران

سحر بختیاری

بنیانگذار آوایار

حسین قدسی‌زاده

پژوهشگر حوزه کارآفرینی و نوآوریدر انتظار

...در انتظار

...در انتظار

...مجید حسینی‌نژاد

رئیس هیات مدیره علی‌بابامحمدرضا سبحان

مدیرعامل باشگاه کارآفرینی تیوانآنی خاچیکیان

مدیرعامل پویه گام...

محمدرضا ازلی صفت

هم‌بنیانگذار تکراسامحمدامین آقازاده

کارآفرینمحمد قائم‌پناه

مدیرعامل و هم بنیان‌گذار کشمونسروژ هاکوپیان

مدیرعامل اندیشه پویه‌گام...

محمدتقی کریمی

توسعه دهنده کسب‌وکارریحانه کاظمی

مسئول کارگروه زنان در مدیریت پروژهامیر چگینی

مسئول مرکز نوآوری ایرانسل...

حسین نیک‌کامی

مدیرعامل نانو زیست پلیمر پارسحسین رضایی

مدیرعامل فنابا...

حسین میرزایی

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیکمجید منوچهری

هم بنیان گذار تیم هفت سنگشهاب فخرایی

مدیر عامل گروه رویش...

اکبر مقدر

مدیرعامل سامان گستر علامهعلیرضا دانش

مدیر عامل تضمین اپسارا پناهنده

کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان

محمدجواد رستمی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان

...

در انتظار

سازمان‌های حامی