کارخانه نوآوری "هم آوا" > حال‌وهوای زاویه‌نشینان در روزهای کرونایی

عکس‌ها از : نوش‌آفرین موفق