کارخانه نوآوری "هم آوا" > رویدادهای آموزشی تجربی

رویدادهای آموزشی تجربی

هر هفته دورهمی‌ها، رویدادها، کنفرانس و همایش های گوناگونی در کارخانه نوآوری هم آوا برگزار می شود. هدف اصلی این فعالیت ها ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه زیست بوم کارافرینی از طریق آموزش، انتقال تجربیات، ایجاد فرصت هم افزایی بازیگران زیست بوم کارآفرینی می باشد.

حضور در این برنامه ها برای علاقمندان می تواند فرصت بسیار مناسبی برای یافتن هم تیمی، طرح ایده ها، آشنایی با منتورها و مربیان، ارتباط با سرمایه گذاران خطر پذیر و فرشتگان کسب و کار ایجاد کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از رویدادها و برنامه های پیش رو به صفحه هم‌آوا در ایوند مراجعه کنید. 

presentation