کارخانه نوآوری "هم آوا" > آزمایشگاه تجربه

آزمایشگاه تجربه

فضایی مجهز که در آن، کارآفرینان برای تولید پروتوتایپ‌های اولیه، اعتبارسنجی ایده‌ها و همکاری با متخصصان رشته های مرتبط، جمع می‌شوند. آزمایشگاه تجربه، هم موجب اعتبار پیدا کردن ایده‌های مفهومی استارتاپ‌ها شده و هم امکان شناسایی ایده‌های نویدبخش را به شرکت‎ها می‌دهد تا بتوانند از آن‎‌ها حمایت بیشتری انجام دهند.

3d-printer
dastgaah