کارخانه نوآوری هم آوا > حضور هم‌آوا در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹