نوآوری به سبک ادیسون: چگونه او در شش صنعت مختلف پیشرو شد؟

960x0
 • نویسنده: هم آوا
  تاریخ انتشار: 1399/10/06
  زمان مطالعه: 7 دقيقه

مربی یا منتور؟ کدامیک برای کسب و کار شما مفیدتر است؟

Mentoring01
 • نویسنده: هم آوا
  تاریخ انتشار: 1399/08/10
  زمان مطالعه: < 1 دقيقه

اهمیت دانش حسابداری

تجربه
 • نویسنده: هم آوا
  تاریخ انتشار: 1399/07/29
  زمان مطالعه: < 1 دقيقه

آشنایی با سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی

0 1

راهکارهای جایگزین سیستم وام‌دهی سنتی

Lendtech

تفکر طراحی و مزایای آن برای کسب‌وکار

design think website
 • نویسنده: نوش آفرین موفق
  تاریخ انتشار: 1398/11/21
  زمان مطالعه: 3 دقيقه

تفکر طراحی و مزایای آن برای کسب‌وکار

design think website
 • نویسنده: admin
  تاریخ انتشار: 1398/11/17
  زمان مطالعه: 3 دقيقه