طرح رویین فر

1,000,000 تومان

خدماتی که از سوی هم آوا به کسانی که طرح حمایتی فردیس هم آوا انتخاب نموده اند ارائه می شود:

 

  1. شرکت در گردهمایی‌ها و رویدادها
  2. درج عکس حامیان با اوّلویت سطوح حمایتی بالاتر
  3.  درج لوگوی حامیان با اوّلیت سطوح حمایتی بالاتر
  4. حضور در برنامه‌های فرهنگی افرا
  5. سفیر افرا
  6. ارائه مستندات و محتوای تولید‌شده الکترونیکی کمپین