کارخانه نوآوری "هم آوا" > برنامه‌های پرورش کسب‌وکارهای نوآورانه

برنامه‌های پرورش کسب‌وکارهای نوآورانه

برنامه های پرورش کسب و کار در هم آوا با هدف ارائه خدمات تخصصی و عمومی در مراحل انتخاب، شکلدهی و توسعه و شتاب‌دهی به کسب و کارهای نوپا، با همکاری شرکت ها و سازمان های بزرگ و معتبر کشور  برگزار می‌شود.

هدف اصلی هم‌آوا رشد و پرورش استارتاپ‌ها است که از کشف یک نیاز، ارائه ایده/راه حل شروع و به تجاری سازی ختم می‌شود.

برای رسیدن به این هدف هر تیم کارآفرین نوپا در برنامه های پرورش کسب و کار هم آوا مراحل غربالگری و انتخاب، شکل دهی، توسعه و شتابدهی و رشد را سپری می نمایند.


در ابتدا در مرحله غربالگری و انتخاب تیم/ایده‌ها از طریق درخواست مستقیم و یا انتخاب توسط مدیران برنامه از رویدادها، فضاهای کاری اشتراکی، دانشگاه‌ها، برنامه ها و چالش‌ها، آزمایشگاههای تحقیق و توسعه فناوری و روش های دیگر انتخاب و پس از ارائه ایده و طرح خود به هم‌آوا، در کمیته انتخاب،‌ تیم و ایده ارزیابی شده و در صورت کسب امتیاز مطلوب وارد مرحله شکلدهی می شوند.

 

در مرحله شکلدهی به تیم/ایده منتخب فضای کاری مشترک به همراه آموزشهای تخصصی و عمومی کسب و کار و توانمندسازی مهارت‌های نرم ارائه می شود. در پایان دوره شکلدهی در صورت تایید کمیته سرمایه‌گذاری، تیم های برتر وارد مرحله شتابدهی می‌شود. 

 

در مرحله شتابدهی به استارتاپ‌ها خدمات در جهت توسعه محصول و رسیدن سریع به بازار هدف ارائه می‌شود و در پایان دوره توسط کمیته سرمایه گذاران ارزیابی و در صورت تأیید، مذاکرات با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه انجام می‌شود.

 

پس از مرحله شتابدهی، استارتاپ‌ها ماهیت حقوقی پیدا کرده و کسب‌وکار خود را توسعه می‌دهند تا به درآمدزایی مناسب رسیده و آماده برای جذب مراحل بعدی و بزرگتر سرمایه از طریق سرمایه‌گذاران خطرپذیر شوند.

 


برای کسب اطلاع بیشتر از برنامه‌های شکلدهی و شتابدهی جاری به وب سایت این برنامه‌ها مراجعه کنید: