کارگاه آموزشی اطفاء حریق

اعلام آمادگی هم آوا برای همکاری با هلال احمر