نوآوری به سبک ادیسون: چگونه او در شش صنعت مختلف پیشرو شد؟

  • نویسنده: هم آوا
    تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
    زمان مطالعه: 7 دقيقه