کارخانه نوآوری "هم آوا" > آرشیو >

تاثیرگذاری اجتماعی یا Social Impact

  • نویسنده: هم آوا
    تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
    زمان مطالعه: 3 دقيقه