کارخانه نوآوری هم آوا > آرشیو >

همکاری مرکز نوآوری کارینو با انجمن علمی موتور ایران

همکاری مرکز نوآوری کارینو با انجمن علمی موتور ایران

اهمیت روزافزون ارگونومی خودرو و ارتباط آن با فناوری

  • هم آوا
    نویسنده: هم آوا
    تاریخ انتشار: مهر ۱۶, ۱۳۹۹
    زمان مطالعه: 2 دقيقه