نوآوری به سبک ادیسون: چگونه او در شش صنعت مختلف پیشرو شد؟

 • نویسنده: هم آوا
  تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
  زمان مطالعه: 7 دقيقه

مربی یا منتور؟ کدامیک برای کسب و کار شما مفیدتر است؟

 • نویسنده: هم آوا
  تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
  زمان مطالعه: < 1 دقيقه

اهمیت دانش حسابداری

 • نویسنده: هم آوا
  تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
  زمان مطالعه: < 1 دقيقه

آشنایی با سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی

راهکارهای جایگزین سیستم وام‌دهی سنتی

تفکر طراحی و مزایای آن برای کسب‌وکار

 • نویسنده: نوش آفرین موفق
  تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
  زمان مطالعه: 3 دقيقه

تفکر طراحی و مزایای آن برای کسب‌وکار

 • نویسنده: احسان جلوه
  تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  زمان مطالعه: 3 دقيقه