کارخانه نوآوری "هم آوا" > راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی برای شرکت های بزرگ

راه‌اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی برای شرکت های بزرگ

یکی از روش‌های دستیابی به محصولات نوآورانه و بزرگتر کردن بازارهای هدف و ایجاد جریان‌های درآمدی جدید برای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، ادغام و اکتساب استارتاپ‌ها است.
هم‌آوا با داشتن مهارت و تجربه در این زمینه تخصصی، آمادگی ارائه مشاوره و اجرای برنامه‌های ادغام و اکتساب را برای کسب و کارهای بزرگ دارد.

این خدمت شامل موارد زیر می باشد:
● شناسایی نقاط اتصال کسب و کار نوپا با کسب و کار بزرگ
● تعیین حاکمیتی شرکتی بعد از ادغام و یا اکتساب
● تعیین نحوه پرداخت وجوه و سهام
● ارزش گذاری استارتاپ
● تهیه قراردادهای حقوقی

در صورت تمایل به راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی در سازمان خود با ما تماس بگیرید